Vi bruger cookies (herunder tredjepartscookies) for at huske dine valg, optimere hjemmesiden og måle trafikken generelt.
Ved at fortsætte på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores brug af cookies og om, hvordan du sletter dem.
× Luk

Olieforurenings­forsikring

Alle grundejere, som køber fyringsolie hos danske olieselskaber til opvarmning af en privat bolig, er omfattet af olieselskabernes Olieforureningsforsikring.

Dækninger

Sådan fungerer forsikringen

Olieforureningsforsikringen omfatter din olietank og det anlæg, den er forbundet med. Forsikringen dækker de udgifter, som du ifølge jordforureningslovens § 48 er forpligtet til at betale, hvis tankanlægget forurener jorden.

Din olietank er omfattet, hvis den er:

 • Lovlig
 • Privat
 • Mindre end 6.000 liter
 • I ordentlig stand

Din olietank er ikke omfattet, hvis den er:

 • Ulovlig (ifølge gældende olietankbekendtgørelse)

Værd at vide

Hvis du vil være helt sikker på, at din olietank er lovlig, kan du læse mere om krav til olietanke hos Miljøstyrelsen på www.mst.dk.

Hvis du har tilsluttet dig planlagt kollektiv varmeforsyning, og din olietank snart bliver forældet, kan du søge om dispensation til at beholde olietanken i op til to år – se reglerne i olietankbekendtgørelsen § 55.

Din olietank skal overholde olietankbekendtgørelsens mange krav. Du skal fx være opmærksom på, at:

 • Olietanken skal vedligeholdes så risikoen for forurening minimeres
 • Alle tankinstallationer skal være forsynet med et enstrenget rørsystem
 • Alle overjordiske tanke skal være forsynet med en overfyldningsalarm
 • Hvis du skifter eller flytter din tank, skal du sikre dig, at rørene er lovlige
 • Overjordiske tanke, der har været i brug, kun må flyttes, når tanken opfylder visse betingelser - nedgravede tanke, der har været i brug, må ikke flyttes
 • Olien skal leveres fra et af de olieselskaber, som har købt forsikringen hos Topdanmark

Sløjfningsterminer

Der er fastsat begrænsede levetider og sløjfningsterminer for alle typer tanke, både overjordiske og nedgravede tanke. 

Vores information på denne side er blot vejledende forslag til, hvordan du skal forholde dig til udvalgte afsnit i olietankbekendtgørelsen. Hvis uheldet er ude, er det således olietankbekendtgørelsen, der gælder.

Læs mere i olietankbekendtgørelsen

Læs mere om Oliebranchens Miljøpulje

Er skaden sket, eller har du mistanke om udslip?

 • Stands udsivningen så hurtigt som muligt
 • Få hjælp af din kommune eller olieleverandør
 • Begræns oliespildet i jorden

Kontakt vores skadeafdeling på telefon 44 74 71 04 eller på e-mail: erhvervsskade@if you can read this, please update your browsertopdanmark.dk 

Fakta og vilkår

Alle detaljer står i vilkårene

Siden her handler om den nyeste udgave af forsikringen. Det er ikke en fuldstændig beskrivelse. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker, kan du downloade de nyeste vilkår herunder.

Andre forsikringer