1. Hvad er der sket?

Spørgsmål & svar

Job og pension

Når du mister dit arbejde 

Du kan ansøge om udbetaling fra Lønsikring ved at sende en blanket og dokumentation til os. 

Ansøg om udbetaling fra Lønsikring

 

Giv os besked hver måned - online

Når du har modtaget din første udbetaling fra Lønsikring, skal du for hver yderligere 30 dage give os besked om, at du stadig er arbejdsløs.

Anmod om fortsat udbetaling online

Skal du anmelde et dødsfald, har vi brug for nogle oplysninger fra dig. Jo hurtigere vi får besked, jo hurtigere kan vi udbetale en eventuel dækning til de efterladte.

Herunder kan du se, hvilke oplysninger og forskellige erklæringer du skal sende til os.

Hvis du er:Skal vi bruge:
Ægtefælle

Hvis forsikringen indeholder en dækning til børn:

 

 

Samlever og indsat i forsikringen ved navns nævnelse
Arving, som fx barn, barnebarn, forælder eller søskende

 

 

Arving, som er umyndig
 • Dåbs- eller navneattest
 • Værgens navn og adresse
 • Værgebeskikkelse, hvis der er tale om en beskikket værge
 • Erklæring om størrelsen på arv og udbetaling

Ved samlet engangsudbetaling over 75.000 kr.:

 • Valg af forvaltningsinstitut Ved løbende ydelser:
 • Erklæring om bankoplysninger – til en bankkonto, der står i barnets navn, men som værgen har råde-ret over
 • Skattekort eller frikort

Anmeld dødsfald

√ Send oplysninger og erklæringer til: 

   Topdanmark Livsforsikring

   Att. Liv Udbetaling

   Borupvang 4

   2750 Ballerup

√ Få mere at vide – ring 44 74 71 27 (mandag-fredag kl. 8-16)

Før du anmelder en kritisk sygdom, skal du sikre dig, at sygdommen er dækket af din forsikring. Klik her for at se en liste over de sygdomme, vi dækker. 

Anmeld kritisk sygdom

 • Hent ”Lægeattest til anmeldelse af visse kritiske sygdomme”. 
 • Udfyld attesten med dit navn, adresse, cpr-nummer og forsikringsnummer.
 • Hvis du har købt forsikringen gennem en organisation, pengeinstitut eller via din arbejdsgiver, skal du skrive navnet på forsiden af attesten.
 • Skriv dit cpr-nummer, navn og dato på de to samtykkeerklæringer.
 • Din praktiserende læge eller lægen, der har stillet diagnosen, skal besvare spørgsmålene i lægeattesten og sende alle papirer inkl. dine journaloplysninger til os. Vi betaler lægens honorar.

Vil du vide mere?

√ Ring 44 74 70 35 (mandag-fredag kl. 8-16)

Om Stressfri
Stressfri er en del af Sundhedssikringen i Topdanmark. Med Stressfri kan vi hjælpe dig med at forhindre, at begyndende stress udvikler sig til fx angst, depression og fysiske lidelser som hjertekarsygdomme. Vi kan også hjælpe, hvis din kollega eller medarbejder udviser tegn på stress.

Kontakt os hurtigst muligt
Vi anbefaler, at du kontakter Stressfri-linjen, så snart de første symptomer viser sig. Jo hurtigere vi får mulighed for at hjælpe, jo bedre kan vi forhindre, at stress udvikler sig til en længerevarende sygdom.

Kontakt stressfri på 70 25 70 02 eller læs mere om Stressfri-linjen her

Din egen læge er bedst i stand til at vurdere dit behandlingsbehov. Tal derfor altid med din læge, før du ringer til os eller udfylder en online skadeanmeldelse. Får du en henvisning fra lægen, godkender vi din behandling med det samme, hvis skaden er dækket af din forsikring.

Bemærk, at du ikke skal bruge en henvisning, hvis du skal til kiropraktor, akupunktør eller zoneterapeut.

Du har frit valg – men vi hjælper dig gerne

Uanset hvad din Sundhedssikring skal hjælpe dig med, har du brug for en behandler. Har du brug for hjælp til at finde én egnet behandler i nærheden af dig, er du meget velkommen til at ringe - vi kender behandlere i hele landet.

Sådan kontakter du os

√ Ring 44 74 70 03 (mandag-torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-16)

√ Ring 70 11 33 11 for akut krisehjælp (døgnet rundt)

Hvis du mister erhvervsevnen helt eller delvist i en periode, kæmper du med mere end sygdommen. I den svære tid skal du også finde rundt i junglen af myndigheder, behandlere og andre instanser. Hvem skal du kontakte hvornår … og hvorfor? Og hvilke muligheder har du for at få hjælp? 

Har du en Tab af erhvervsevne-forsikring hos os, kan vi i langt de fleste tilfælde guide dig, samle trådene og vedligeholde kontakten til din arbejdsgiver for at sikre dit job.

Topomsorg viser vej gennem behandlingsjunglen

Topdanmark råder over en række socialrådgivere, læger og andre behandlere, som kan hjælpe dig med en udredning og at finde den optimale behandling. Vi vurderer også, om du fx har brug for genoptræning eller hjælpemidler for at kunne varetage dit job, eller om vi skal hjælpe dig med at finde en anden type job, som du kan varetage efter din sygdom. 

Giv os besked hurtigst muligt

Al erfaring viser, at jo hurtigere man sætter ind, desto nemmere er det at gøre en for-skel. Derfor er det vigtigt, at du informerer os, når du bliver sygemeldt - naturligvis ikke ved almindelige sygdomstilfælde som fx influenza. 

Anmeld tab af erhvervsevne

√ Anmeld skade – klik her

√ Få mere at vide – ring 44 74 70 35 (mandag-fredag kl. 8-16)

Har du vores rejseforsikring og har brug for hjælp i udlandet nu?

Ring straks til Rejsehjælp på +45 44 74 50 00

Her anviser vi nærmeste behandler og sørger for, at du kommer derhen. Sørg for at få journaler og kvitteringer med hjem.

Har du en forsikring ved tab af erhvervsevne, har den typisk en karensperiode på tre måneder. Det betyder, at du ikke kan få præmiefritagelse og/eller udbetaling ved tab af erhvervsevne for de første tre måneder af din sygdom. I dine forsikringsbetingelser eller din forsikringsmeddelelse kan du se, hvor lang karensperioden på din forsikring er.

Tror du, at din sygdom kommer til at strække sig ud over karensperioden, skal du anmelde den til os så tidligt som muligt. Så har vi bedre mulighed for at hjælpe dig med rådgivning via vores socialrådgivere m.m. 

Anmeld tab af erhvervsevne

 • Hent ”Erklæring til brug ved ansøgning om præmiefritagelse/udbetaling ved tab af erhvervsevne”  
 • Udfyld erklæringen med dit navn, adresse, cpr-nummer og forsikringsnummer.
 • Hvis du har købt forsikringen gennem en organisation, pengeinstitut eller via din arbejdsgiver, skal du skrive navnet på forsiden af erklæringen.
 • Skriv dit cpr-nummer, navn og dato på de to samtykkeerklæringer.
 • Send papirerne til os via kontaktoplysningerne herunder.
 • Hent ”Lægeattest ved nedsat erhvervsevne”
 • Din praktiserende læge eller lægen, der har stillet diagnosen, skal besvare spørgsmålene i lægeattesten og sende den sammen med dine journaloplysninger til os. Vi betaler lægens honorar.

Kontakt os

√ Du kan også sende erklæringen med alm. post til:

   Topdanmark Livsforsikring

   Att. Liv Skadebehandling

   Borupvang 4

   2750 Ballerup

√ Få mere at vide – ring 44 74 70 35 (mandag-fredag kl. 8-16)

Bil, motorcykel mv.

Er der kun tale om en glasskade, behøver du slet ikke anmelde den til os, men skal blot kontakte en reparatør og oplyse, at du er forsikret hos os.

De fleste glasskader kan repareres nemt, hurtigt og billigt. Så snart du får et stenslag i din rude, er det en god ide at sætte et stykke tape over - det sikrer, at revnen ikke bliver så stor, at stenslaget ikke kan repareres. 

Din glasskade kan du få lavet hos fx:

Er du i tvivl om, hvor du kan køre hen, så kan du ringe til os på 80 30 79 13, hvor vi kan guide dig til, hvor du kan få repareret eller skiftet bilruden af professionelle. 

  

Få akut vejhjælp
Tophjælp giver effektiv vejhjælp til dit køretøj i hele Europa. 

I Danmark udbedrer vi skaden på stedet. Er det ikke muligt, transporterer vi køretøjet til dit foretrukne værksted eller til en anden ønsket adresse. Sker uheldet i udlandet, kører vi altid til det nærmeste værksted.

Få vejhjælp døgnet rundt

 

 

Andet

Sådan bruger du din Retshjælpsdækning
Før du søger om økonomisk hjælp til en retssag via din retshjælpsdækning, skal du for egen regning have forsøgt at få tvisten behandlet ved et klagenævn. Hvis det ikke er muligt, kan du enten selv anmelde sagen til os eller få din advokat til at gøre det for dig.

Hvis sagen handler om mindre end 50.000 kr. eller slet ikke om penge, kan du eller din advokat anmelde skaden til os ved at udfylde blanketten herunder. Drejer sagen sig om mere end 50.000 kr., skal du henvende dig til en advokat. Han kan vejlede dig om, hvad du så skal gøre.

Søg om retshjælp

 

 

Når du har anmeldt

Sådan får du udbetaling af erstatning
Når du får din erstatning, vælger du selv, om du vil have den udbetalt til din NemKonto, eller om du vil bruge den på at købe nye ting i Topdanmark Online Skadeerstatning.

NemKonto
Når vi skal udbetale din erstatning til dig, kan du vælge at få pengene på din NemKonto.
Læs mere om NemKonto


Topdanmark Online Skadeerstatning

I Topdanmark Online Skadeerstatning har du mulighed for at bruge din erstatning på en lang række ting, som du kan købe med rabat. Du kan også sagtens købe for et beløb, der er højere end din erstatning ved selv at betale differencen.

Hvis du har spørgsmål til levering eller andet, kan du ringe til Topdanmark Online Skadeerstatning (Scalepoint) på 88 81 80 01.

Afskrivning og selvrisiko
Den erstatning, du kan få for dine ting, afhænger ofte af tingenes alder. I dine vilkår kan du se, hvordan de ting, du har forsikret, bliver afskrevet.

På de fleste af dine forsikringer har du en selvrisiko, der også har betydning for, hvor stor din erstatning bliver. Selvrisikoen fremgår af dine vilkår.

Værd at vide om selvrisiko

 • Du bestemmer selv størrelsen på din selvrisiko - på visse forsikringer ned til 0 kr.
 • Selvrisikoen stiger en lille smule hvert år i takt med den generelle prisudvikling
 • Du betaler altid kun én selvrisiko - også selv om din skade involverer flere forsikringer

 

 

Forløbet og dine muligheder for at komme videre

Det kan være svært at få hverdagen til at hænge sammen, hvis du er kommet til skade eller blevet alvorligt syg. Derfor har vi lavet en vejledning, som giver dig et overblik over, hvad der typisk kommer til at ske, og hvad dine muligheder er, når din skade er anmeldt til os.

Læs vejledningen her

Se dine forsikringer i Mit Topdanmark

Er du i tvivl om, hvordan du er dækket, kan du altid få et overblik over dine forsikringer i Mit Topdanmark.

Log ind i Mit Topdanmark

Få mere at vide

Læs om Arbejdsskadestyrelsens behandling af arbejdsskader på www.ask.dk

Læs om dine muligheder for at få hjælp fra det offentlige på www.borger.dk

Du bliver kontaktet af en håndværker
Har du anmeldt en skade, der skal repareres, sørger vi for, at du inden for 24 timer bliver kontaktet af en håndværker. 

Vi har nøje udvalgt og uddannet en række håndværkere til at tage sig af en del af de skader, vores kunder får. Dermed sikrer vi, at skaderne bliver repareret ordentligt og til den rette pris. Du får en rapport efter besøget, og herefter fungerer håndværkeren som din kontaktperson hos Topdanmark.

Du er også velkommen til at vælge en anden autoriseret håndværker til at udføre reparationerne.

Anmeld skade

 

 

Vi bruger cookies (herunder tredjepartscookies) for at huske dine valg, optimere hjemmesiden og måle trafikken generelt.
Ved at fortsætte på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores brug af cookies og om, hvordan du sletter dem.
× Luk