Gebyrer – her er overblikket

Som forsikringsselskab opkræver vi forskellige gebyrer, afgifter og bidrag på dine forsikringer. Her får du en oversigt over de bidrag og afgifter, vi opkræver til staten, og de gebyrer vi som forsikringsselskab selv opkræver.

Lovbestemte bidrag og afgifter til staten

Alle forsikringsselskaber skal på statens vegne opkræve en række lovbestemte bidrag.

Lovbestemte bidrag/afgifterUddybningBeløb om året
MiljøbidragVi opkræver et årligt miljøbidrag på dine ansvarsforsikringer for person- og varebiler. Bidraget er med til at finansiere den godtgørelse til ejeren af en bil, der bliver ophugget eller skrottet.101 kr.
Stormflods-/stormfaldsafgiftDu betaler en årlig afgift til staten til stormflod og stormfald på brandforsikringer for bygninger og løsøre. Afgifterne går til en erstatningspulje for skader forårsaget af stormflod. I tilfælde af stormfald giver puljen tilskud til genplantning af private skove. 60 kr.
SkadesforsikringsafgiftAfgiften fastsættes af staten som en procentsats af prisen på din skadeforsikring.Enkelte forsikringer er undtaget – det gælder arbejdsskadeforsikringer, bådforsikringer, transportforsikringer og lovpligtige motoransvarsforsikringer. Denne afgift opkræves også på enkelte pensionsforsikringer.1,1 % af prisen på dine skadesforsikringer

    

Opkrævningsgebyrer

Billigst at betale med Betalingsservice

Du kan betale dine forsikringer med girokort, eller du kan tilmelde dem til Betalingsservice.
Log ind i Mit Topdanmark og tilmeld dig Betalingsservice

BetalingsmådeGebyr
Girokort30 kr.
Betalingsservice7 kr.

Gebyrer ved halv- eller kvartårlig betaling

Forsikringer betales som udgangspunkt helårligt. Du har dog mulighed for at betale din forsikring halv- eller kvartårligt mod et gebyr. Gebyret udgør en procentdel af den årlige betaling og afhænger af, hvilken type forsikring der er tale om.

PeriodePrivatforsikringerMotorforsikringer
Halvårligt5 % tillæg3 % tillæg
Kvartårligt10 % tillæg5 % tillæg

Rykkergebyr

Ved for sen betaling sender vi rykkerbrev og opkræver et gebyr på 100 kr. for hvert rykkerbrev til dækning af ekstra administrationsomkostninger.

  

Gebyr ved bestilling af tilbud på Ejerskifteforsikring

KundeDu står som sælgerDu står som køber
Topdanmark-kunde
(med Hus- eller Hjemforsikring)
400 kr.0 kr.
Ikke Topdanmark-kunde800 kr. *800 kr. **

* Der er ikke noget gebyr, hvis en af vores assurandører udarbejder tilbuddet i forbindelse med et booket besøg
** Refunderes som modregning i prisen, hvis tilbud accepteres

 

Stilstandsforsikring for bil eller varebil

Hvis du ønsker at købe en Stilstandsforsikring, skal du betale et gebyr på 489 kr. Gebyret er det samme, hvis du ønsker at ændre din nuværende forsikring til en Stilstandsforsikring. Gebyret reguleres hvert år d. 1. januar.

   

Opsigelse og genoptagelse af forsikring

Du kan opsige dine forsikringer gratis en gang om året. Resten af året koster det et gebyr. 

Hvis du vil opsige din forsikring
Uanset hvilken forsikring du ønsker at opsige, skal vi have besked på skrift. Du skal derfor sende os et brev eller en e-mail med besked om din opsigelse.
Send en e-mail til os

Opsigelse til årsdag er gratis
Hvis du vil slippe for at betale opsigelsesgebyr, skal du opsige en forsikring 30 dage inden årsdagen. Hvis din årsdag fx er 1. august, skal du sige forsikringen op senest 30. juni.

Opsigelse i løbet af året koster et gebyr
Resten af året kan du opsige din forsikring med 30 dages varsel til den første i en måned mod at betale et gebyr.

Har du haft forsikringen i mere end et år, er gebyret 64 kr. Har du haft forsikringen i mindre end et år, varierer størrelsen på gebyret efter forsikringens art – se skemaet nedenfor.

Hvis du og vi ønsker at genoptage en forsikring, som er blevet slettet – eksempelvis på grund af manglende betaling – opkræver vi et genoptagelsesgebyr.

Gebyrerne bliver reguleret d. 1. januar hvert år.

ForsikringGebyr ved kort opsigelseGenoptagelsesgebyr
Bilforsikring379 kr.245 kr.
Bådforsikring - ansvar379 kr.122 kr.
Bådforsikring - ansvar og kasko630 kr.122 kr.
Campingvognsforsikring630 kr.122 kr.
Fritidshusforsikring630 kr.122 kr.
Hesteforsikring630 kr.122 kr.
Hjemforsikring - indbo og ansvar379 kr.122 kr.
Hundeforsikring188 kr.122 kr.
Husforsikring630 kr.122 kr.
Katteforsikring188 kr.122 kr.
Knallertforsikring379 kr.245 kr.
Landboforsikring1.006 kr.122 kr.
Motorcykelforsikring630 kr.245 kr.
Tophjælp188 kr.0 kr.
Traktorforsikring379 kr.245 kr.
Ulykkesforsikring379 kr.245 kr.
Årsrejse Europa - flere personer 424 kr.0 kr.
Årsrejse Europa - én person365 kr.0 kr.
Årsrejse Verden - flere personer1.002 kr.0 kr.
Årsrejse Verden - én person 883 kr.0 kr.
Skidækning - flere personer304 kr.0 kr.
Skidækning - én person254 kr.0 kr.
Årsafbestilling Europa299 kr.0 kr.
Årsafbestilling Verden599 kr.0 kr.

Vi giver dig besked, hvis vi forhøjer vores gebyrer

Vi har ret til at forhøje eksisterende gebyrer eller indføre nye, fx for at få dækket øgede omkostninger til serviceydelser som opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Vi forhøjer et eksisterende gebyr med en måneds varsel til den første i en måned. Vi indfører nye gebyrer med tre måneders varsel til den første i en måned, og vi varsler forhøjelser og nye gebyrer via vores hjemmeside.