Sundhedsforsikring

Lønsikring tager over, hvis lønnen stopper

Lønsikring er en arbejdsløshedsforsikring, der kan supplere dine dagpenge, så du fortsat kan betale regningerne, hvis du bliver ufrivillig ledig.

Bevar familiens levegrundlag, hvis du bliver arbejdsløs

Det kan blive lidt af en udfordring at klare terminen, billånet og børneopsparingen for dagpenge alene. Med arbejdsløshedsforsikringen kan du få suppleret dine dagpenge. Du kan få op til 85 % af din oprindelige løn, så du fortsat kan klare udgifterne.

  • Du kan trække indbetalingen til forsikringen fra i skat
  • Du betaler indkomstskat af udbetalingerne, men ikke arbejdsmarkedsbidrag
  • Du skal være medlem af en dansk statsanerkendt a-kasse

Sådan fungerer lønsikring

Du kan købe lønsikring, hvis du har medlemskab af en dansk a-kasse. Forsikringen træder i kraft den 1. i måneden, efter vi har modtaget din tilmelding. Du skal betale til forsikringen i enten 6, 9 eller i visse tilfælde 12 måneder, som udgør din karensperiodeKarensperioden er den periode, der løber, fra når skaden er sket, til der kan komme udbetaling fra forsikringen. En karensperiode kan også være en periode fra forsikringen er oprettet, til du kan anmelde en skade på den. Karensperioder bliver som oftest brugt på personforsikringer som fx sundhedsforsikringer og tab af erhvervsevneforsikringer.. Ufrivillig ledighed, du herefter bliver bekendt med, kan anmeldes til Topdanmark.

Spørgsmål til Lønsikring

Ring til os på 44 74 35 50
eller skriv en e-mail

Beregn pris

Header

Manchet

###CONTENT###
Luk

Servicetjek

Header

Manchet

###CONTENT###
Luk

Kontakt

Header

Manchet

###CONTENT###
Luk

Spørgsmål til Lønsikring